Αρχείο

Μαθησιακές δυσκολίες. Τι μπορούν να κάνουν εκπαιδευτικοί και γονείς. (Άρθρο της Λουΐζα Ιωαννίδου, Σχολική Ψυχολόγος)

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Την τελευταία εικοσαετία, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών εστιάζεται συχνά στις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μια νευρολογική διαταραχή η οποία πλήττει μία ή και περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες […]

Ανάγνωση του υπολοίπου