Φωτόδεντρο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τι είναι ο μικρότοπος «Φωτόδεντρο ΔΗΜΟΤΙΚΟ»;

Οι μικρότοποι του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ (Φωτόδεντρο microsites) είναι αυτόνομοι ιστότοποι, εστιασμένοι ως προς το θέμα ή το στοχευόμενο κοινό ή το είδος του περιεχομένου, οι οποίοι προσφέρουν εύκολη πλοήγηση και πρόσβαση σε υποσύνολα Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ.  Διαθέτουν ελκυστικό, γραφικό περιβάλλον κατάλληλο για το κοινό όπου απευθύνονται και παρέχουν ευκολία στην πλοήγηση και στην εύρεση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, μέσα από προ-επιλεγμένους καιπροκαθορισμένους συνδυασμούς φίλτρων και αναζητήσεων με λέξεις κλειδιά. Ο μικρότοπος «Φωτόδεντρο ΔΗΜΟΤΙΚΟ» 1.0 δημιουργήθηκε για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε έτσι ώστε να τους διευκολύνει στην εύρεση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων που βρίσκονται στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» (photodentro.edu.gr) και αφορούν στο Δημοτικό Σχολείο (ηλικίες 6-12).

Παρέχει δυνατότητες πλοήγησης σε Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς  Πόρους του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ για το Δημοτικό Σχολείο ανά:

  • σχολική τάξη
  • μάθημα
  • τύπο μαθησιακού αντικειμένου (επιλεγμένες κατηγορίες)
  • εμπλουτισμένο σχολικό βιβλίο

καθώς και δυνατότητα ελεύθερης αναζήτησης στο ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ για Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους που αφορούν στο Δημοτικό. Ο μικρότοπος «Φωτόδεντρο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1.0» αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου  «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων». Η δημιουργία του βασίστηκε στην υπηρεσία «Φωτόδεντρο Μικρότοποι» (ή Φωτόδεντρο microsites), η οποία αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει την εύκολη δημιουργία θεματικά εστιασμένων μικρο-ιστοτόπων (ή αλλιώς «μικρότοπων» / microsites) με επιλεγμένο ψηφιακό υλικό από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ».

Για να μπείτε στο φωτόδεντρο καντε κλίκ εδώ.

Author: Φωτακίδης Χρήστος

Physics Teacher-Blogger

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s