11 ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Εκατοντάδες εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να δοθεί αυτονομία στον μαθητή, να βελτιωθεί η διαχείριση των ακαδημαϊκών διαδικασιών, να ενθαρρυνθεί η συνεργασία και να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων.

Εδώ παρουσιάζουμε 11 από τα πιο δημοφιλή.

1. Edmodo

Αποτέλεσμα εικόνας για edmodo

Η Edmodo είναι μια εκπαιδευτική τεχνολογική εταιρεία που προσφέρει μια πλατφόρμα επικοινωνίας, συνεργασίας και προγύμνασης σε σχολεία και καθηγητές υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το δίκτυο Edmodo επιτρέπει στους καθηγητές να μοιράζονται περιεχόμενο, να διανέμουν κουίζ, να αναθέτουν και να διαχειρίζονται την επικοινωνία με τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους γονείς. Το Edmodo είναι πολύ εκπαιδευτικό στο επίκεντρο του σχεδιασμού και της φιλοσοφίας του: οι μαθητές και οι γονείς μπορούν να συμμετάσχουν στην Edmodo μόνο αν τους ζητηθεί από έναν δάσκαλο. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές δαπανούν μεγάλο χρονικό διάστημα στην πλατφόρμα, τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη.

2. Socrative

Αποτέλεσμα εικόνας για Socrative

Το Socrative είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν κουίζ και άλλες εκπαιδευτικές ασκήσεις για την τάξη τους καθώς και να παρακολουθούν τις απαντήσεις τους σε πραγματικό χρόνο.

3. Projeqt

Αποτέλεσμα εικόνας για Projeqt

Το Projeqt είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να δημιουργείτε παρουσιάσεις πολυμέσων, με δυναμικές διαφάνειες, στις οποίες μπορείτε να ενσωματώσετε διαδραστικούς χάρτες, συνδέσμους, online κουίζ, χρονοδιαγράμματα Twitter και βίντεο, μεταξύ άλλων επιλογών. Κατά τη διάρκεια μιας διδασκαλίας στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μοιράζονται με φοιτητές ακαδημαϊκές παρουσιάσεις προσαρμοσμένες οπτικά σε διαφορετικές συσκευές.

4. Thinglink

Το Thinglink επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν διαδραστικές εικόνες με μουσική, ήχους, κείμενα και φωτογραφίες. Αυτά μπορούν να μοιραστούν σε άλλους ιστότοπους ή σε κοινωνικά δίκτυα, όπως το Twitter και το Facebook. Το Thinglink προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν μεθοδολογίες μάθησης που αφυπνίζουν την περιέργεια των μαθητών μέσω διαδραστικού περιεχομένου που μπορεί να επεκτείνει τις γνώσεις τους.

5. TED-Ed

Αποτέλεσμα εικόνας για TED-Ed

Το TED-Ed είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία εκπαιδευτικών μαθημάτων με τη συνεργασία καθηγητών, φοιτητών, εμψυχωτών – γενικά ανθρώπων που θέλουν να επεκτείνουν τη γνώση και τις καλές ιδέες. Αυτός ο ιστότοπος επιτρέπει τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης σε πληροφορίες, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους φοιτητές. Εδώ, οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία μάθησης των άλλων.

6. Padlet

Το Padlet  είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να συλλέγουν πληροφορίες από το διαδίκτυο και να τις αναρτούν πάνω στον ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων με τη μέθοδο «σύρε και τοποθέτησε» (drag and drop). Βίντεο, κείμενα, υπερσύνδεσμοι, εικόνες μπορούν να προστεθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και να οργανωθούν, όπως ακριβώς θα οργανωνόταν και ένας κανονικός πίνακας ανακοινώσεων γεμάτος ανακοινώσεις. Οι μαθητές/χρήστες μπορούν ακόμη να  «αναρτήσουν» αρχεία που έχουν δημιουργήσει, όπως σημειώσεις μαθημάτων ή εργασίες. Η εφαρμογή επιτρέπει την κοινή χρήση ενός πίνακα από περισσότερα άτομα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για ομαδοσυνεργατικές εργασίες ή projects.

7. ClassDojo

Το ClassDojo είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών: οι καθηγητές παρέχουν στους μαθητές τους άμεση ανατροφοδότηση, έτσι ώστε η καλή διάθεση στην τάξη να «ανταμείβεται» με σημεία και οι μαθητές έχουν μια πιο δεκτική στάση απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία. Το ClassDojo παρέχει ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο στους σπουδαστές, όπως το «Well Done David!» και «+1», για συνεργασία. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών μπορούν να μοιραστούν αργότερα με τους γονείς και τους διαχειριστές μέσω του ιστού.

8. eduClipper

Αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να μοιράζονται και να διερευνούν αναφορές και εκπαιδευτικό υλικό. Στο eduClipper, μπορείτε να συλλέξετε πληροφορίες που βρίσκονται στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια να τις μοιραστείτε με τα μέλη των ομάδων που δημιουργήσατε προηγουμένως, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ακαδημαϊκού περιεχομένου που βρίσκεται online, τη βελτίωση των ερευνητικών τεχνικών και την ψηφιακή καταγραφή των επιτευγμάτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Παρομοίως, παρέχει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν μια εικονική τάξη με τους μαθητές τους και να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο όπου αποθηκεύεται όλη η εργασία που πραγματοποιείται.

9. Storybird

Το Storybird στοχεύει στην προώθηση της γραφής και της ανάγνωσης δεξιοτήτων στους μαθητές μέσω της αφήγησης. Σε αυτό το εργαλείο, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικά και καλλιτεχνικά βιβλία στο διαδίκτυο μέσω ενός απλού και εύχρηστου περιβάλλοντος εργασίας. Οι ιστορίες που δημιουργούνται μπορούν να ενσωματωθούν σε ιστολόγια, να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να εκτυπωθούν, μεταξύ άλλων επιλογών. Στο Storybird, οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να δημιουργήσουν προγράμματα με τους μαθητές, να δώσουν συνεχή ανατροφοδότηση και να οργανώσουν μαθήματα και βαθμούς.

10. Animoto

Αποτέλεσμα εικόνας για Animoto

Το Animoto είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που σας επιτρέπει να δημιουργείτε βίντεο υψηλής ποιότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα και από οποιαδήποτε κινητή συσκευή, εμπνέοντας τους μαθητές και συμβάλλοντας στη βελτίωση των ακαδημαϊκών μαθημάτων. Η διασύνδεση Animoto είναι φιλική και πρακτική, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν οπτικοακουστικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες.

11. Kahoot!

Kahoot! είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που βασίζεται σε παιχνίδια και ερωτήσεις. Μέσω αυτού του εργαλείου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ερωτηματολόγια, συζητήσεις ή έρευνες που συμπληρώνουν τα ακαδημαϊκά μαθήματα. Το υλικό προβάλλεται στην τάξη και οι ερωτήσεις απαντώνται από τους μαθητές ενώ παίζουν και μαθαίνουν ταυτόχρονα. Kahoot! προωθεί τη μάθηση βάσει παιχνιδιών, η οποία αυξάνει την εμπλοκή των μαθητών και δημιουργεί ένα δυναμικό, κοινωνικό και διασκεδαστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: